ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ

70308371-awesome-germany-wallpapers

ΓΙΑΤΙ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ;
• Υψηλό επίπεδο και διεθνής αναγνώριση σπουδών.
• Σπουδές χωρίς δίδακτρα.
• Χαμηλό κόστος ζωής.
• Καλές επαγγελματικές προοπτικές.
• 2,8 εκατομμύρια φοιτητές, 320.000 αλλοδαποί.

ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
• Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.
• Πανεπιστήμια Εφαρμοσμένων Επιστημών.
• Πανεπιστήμια καλών τεχνών και μουσικής.
• Ιδιωτικά Πανεπιστήμια.
• Σύνολό ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων: 399.

ΑΙΤΗΣΗ
• Προϋποθέσεις: Απολυτήριο + εθνικές εξετάσεις+ γλωσσική επάρκεια ή
• ΙΒ + γλωσσική επάρκεια.
• Προθεσμίες: 15 Ιανουαρίου για το εαρινό εξάμηνο, 15 Ιουλίου για το χειμερινό εξάμηνο.
• Εξαίρεση: Πανεπιστήμια καλών τεχνών και μουσικών σπουδών.
• Που υποβάλλεται η αίτηση: Απευθείας στο Πανεπιστήμιο ή στις ιστοσελίδες: http://www.uni-assist.de ; http://www.hochschulstart.de

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΖΩΗΣ
• Φοίτηση άνευ διδάκτρων.
• Εξαμηνιαία συνεισφορά σε κάθε πανεπιστήμιο (100-360 ευρώ).

Πηγή: study-in.de

Advertisements
Posted in Greek | Leave a comment

STUDIES ABROAD

STUDY IN GERMANY

70308371-awesome-germany-wallpapers

WHY STUDY IN GERMANY?
• High standards of education and international recognition of universities.
• Low cost of living.
• Professional prospects.
• 2,8 million students.
• 320,000 foreigners.

HIGHER EDUCATION FOUNDATIONS
• Universities.
• Universities of applied sciences.
• Universities of fine art and music.
• Private universities.
• Total: 399 foundations of higher education.

APPLICATION
• REQUIREMENTS: High school certificate plus national exams plus German language proof or,
• IB plus German language proof.
• DEADLINES: 15 January for the spring semester, 15 July for the fall semester, except for the schools of fine art and music.
• WHERE TO APPLY: Either directly to the university or to the following sites: http://www.uni-assist.de ; http://www.hochschulstart.de

TUITION AND COST OF LIVING
• In Germany, universities are free.
• There is a contribution every six months, which reaches the amount of 100-300 euro.

Source: study-in.de

Posted in English | Leave a comment

ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ

colosseum_in_rome-2560x1600

ΓΙΑΤΙ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ;

ENA ΕΥΡΥ ΦΑΣΜΑ ΣΧΟΛΩΝ
• Σε 96 πανεπιστήμια, υπάρχει επιλογή ανάμεσα σε πάνω από 2700 τμήματα 1ου επιπέδου L, 2123 τμήματα 2ου επιπέδου LM, καθώς και 300 αγγλόφωνα τμήματα σε 44 Πανεπιστήμια.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
• Ο έγκυρος δείκτης ARWU (Academic Ranking of World Universities) για το 2011 κατέταξε 13 Ιταλικά πανεπιστήμια στα 400 καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου.

ΜΑΚΡΑΙΩΝΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
• Η Ιταλία έχει 13 από τα παλαιότερα Πανεπιστήμια του κόσμου. ΜΠΟΛΟΝΙΑ 1088 ΜΧ, ΜΟΝΤΕΝΑ 1165 ΜΧ, ΠΑΔΟΒΑ 1122 ΜΧ.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
• Απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 12ετούς φοίτησης.
• Οποιοδήποτε άλλο προσόν απαιτείται ανάλογα με τη σχολή προτίμησης.
• Επιτυχής έκβαση του εισαγωγικής εξέτασης στην εκάστοτε σχολής.

Πηγή: Ιταλικό Επιμορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών.

Posted in Greek | Leave a comment

STUDIES IN ITALY

colosseum_in_rome-2560x1600

WHY ITALY?
Α Broad Spectrum of Fields.
• In 96 Universities, there is a choice among 2,700 courses of study in first Level L,
• 2,113 courses of second Level LM,
• plus 300 English taught courses in 44 universities.

High STANDARDS OF EDUCATION
• The Academic Ranking of World Universities for 2011 placed 13 Italian Universities among the 400 best world widely.

A LONG TRADITION
• Thirteen Italian universities are among the oldest in the world:
• Bologna 1088 AD, Modena 1165 AD, Padova 1122 AD, are sound examples.

PREREQUISITES
• Certificate of secondary education.
• Any other qualification that is required, depending on the field.
• Passing grade of introductory test that is set by each University.

Source: The Italian Educational Institute of Athens.

Posted in English | Leave a comment

ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ

paris

ΓΙΑΤΙ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ;
Οι σπουδές στη Γαλλία προσφέρουν:
• Άριστο ακαδημαϊκό επίπεδο.
• Πανεπιστήμια χωρίς δίδακτρα.
• Επαγγελματικές προοπτικές
• Πολύτιμη εμπειρία.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
• Οι ξένοι φοιτητές απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα με τους Γάλλους φοιτητές.
• Παροχές και μειωμένες τιμές προσφέρονται στους φοιτητές σε τομείς που αφορούν όλες τις πτυχές της καθημερινότητας τους. Επιδόματα στέγης, φοιτητικά εστιατόρια, προνομιακή πρόσβαση σε πολιτιστικούς και αθλητικούς χώρους, είναι μερικές από τις δυνατότητες που δίνονται στους φοιτητές στη Γαλλία.

ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
• Το 12,3% των φοιτητών στη Γαλλία προέρχονται από άλλες χώρες.
• Συγκεκριμένα, 289.000 ξένοι φοιτητές είναι εγγεγραμμένοι στα Γαλλικά πανεπιστήμια, κατατάσσοντας τη Γαλλία στην τρίτη θέση στις χώρες υποδοχής ξένων φοιτητών.

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ
• Licence. Διάρκεια σπουδών: έξι εξάμηνα.
• Master. Διάρκεια σπουδών: τέσσερα εξάμηνα.
• Διδακτορικό. Διάρκεια σπουδών: έξι εξάμηνα.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Η ανώτατη εκπαίδευση στη Γαλλία χωρίζεται σε:
• Πανεπιστήμια. Υπάρχουν 88 Πανεπιστήμια στα οποία σπουδάζουν το 70% των φοιτητών.
• Grandes Ecoles: 224 σχολές Μηχανικών και 220 σχολές Οικονομικών.
• Εξειδικευμένες Ανώτατες Σχολές και Ινστιτούτα. 120 σχολές Καλών Τεχνών, 20 σχολές Αρχιτεκτονικής και 3.000 άλλες εξειδικευμένες σχολές.
• Ο διαδικτυακός κατάλογος των προγραμμάτων σπουδών για την ανώτερη εκπαίδευση αναφέρει πάνω από 30.000 προγράμματα σε περισσότερα από 3.500 εκπαιδευτικά ιδρύματα, 800 εκ των οποίων προσφέρονται εξ ολοκλήρου στην αγγλική γλώσσα.

ΚΟΣΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
• Το κόστος εγγραφής στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα καθορίζεται από το κράτος. Για το έτος 2016-2017 το ποσό ανέρχεται στα 184 Ευρώ για τους φοιτητές της Licence.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
Η εισαγωγή στα γαλλικά πανεπιστήμια γίνεται με τους ακόλουθους τρόπους:
• Εισαγωγή με το Baccalaureate για τους Γάλλους μαθητές.
• Εισαγωγή με το Απολυτήριο Λυκείου και τη συμμετοχή στις Πανελλαδικές εξετάσεις για τους Έλληνες μαθητές.
• Με ΙΒ.
• Χωρίς εξετάσεις εισαγωγής.
• Με πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Β2.
• Το εκπαιδευτικό ίδρυμα υποδοχής είναι το μόνο αρμόδιο να δεχτεί ή μη την εισαγωγή των μελλοντικών φοιτητών. Οι αιτήσεις για το Α΄ έτος συμπληρώνονται μεταξύ 20 Ιανουαρίου-20 Μαρτίου, μέσω της ακόλουθης ιστοσελίδας: http://www.admission-postbac.fr/
• Ο υποψήφιος μπορεί να δηλώσει έως και 12 πανεπιστήμια της προτίμησης του, καταθέτοντας επίσης τη βαθμολογία της Β’ και Γ’Λυκείου.

Πηγές: Campus France, http://www.greece.campusfrance.org,

Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδας.

Posted in Greek | Leave a comment

STUDIES IN FRANCE

paris

WHY FRANCE?
• Excellent academic level.
• Tuition free universities.
• Professional perspectives.
• Precious experience.

QUALITY OF LIFE
• Students in France are offered benefits and reductions in many aspects of their everyday life.
• Benefits of accommodation, student restaurants, privileged access to all kinds of cultural and sports activities are some of the many benefits students in France enjoy.

AN OPENING TO THE WORLD
• The 13, 3% of students in France are foreigners. In particular, 289,000 foreign students are enlisted in French universities, placing France in 3rd country in the rank of accepting foreign students.

DEGREES
• Licence. Duration: 6 semesters.
• Masters. Duration: 4 semesters.
• Doctorate. Duration: 6 semesters.

WHERE AND WHAT TO STUDY
Higher education in France is divided in the following types:
• Universities: There are 88 universities to which 70% of the students are enrolled.
• Grandes Ecoles: 224 schools of Engineers and 220 schools of Economics.
• Specialized Higher Education Schools and Institutes. 120 schools of Fine Art, 20 schools of Architecture and 3,000 various specialized schools.
• The online catalogue of Academic Programs in French Universities states more than 30.000 courses of study in more than 3,500 universities.
• 800 of those programs are taught entirely in English language.

REQUIREMENTS
Students can be accepted in French universities in the following ways:
• With Baccalaureate for the French students.
• With the high school diploma and the participation to the national exams for foreign students.
• With IB entrance exams.
• Without entrance exams in French universities.
• With a B2 language level in French.
• The entrance or not of the students is decided by the universities to which the candidate has applied.
• The applications for the 1st year are submitted online between 20 January and 20 March, in the following website: http://www.admission-postbac.fr/
• The candidates can select up to 12 universities, submitting the grades of the last 2 years as well.

Source: Campus France, http://www.greece.campusfrance.org,

French Institute, Greece.

Posted in English | Leave a comment

ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ

fonstola.ru-141364

ΓΙΑΤΙ ΣΤΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ;
• Εξαιρετική οργάνωση Πανεπιστημίων.
• Πολυμορφία και ευελιξία στα προγράμματα σπουδών.
• Μειωμένα δίδακτρα για φοιτητές της Ευρωπαϊκής Ένωσης
• Υποστήριξη των φοιτητών.
• Διεθνές κύρος Βρετανικών Πανεπιστημίων.
• Δωρεάν Ιατρική και Νοσοκομειακή Περίθαλψη .
• Περισσότερα από 100 διεθνώς αναγνωρισμένα πανεπιστήμια, κολλέγια Πανεπιστημίων και κρατικά Κολλέγια ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
• Τα Βρετανικά Πανεπιστήμια είναι αυτόνομα και αυτοδιοικούμενα και θέτουν τους δικούς τους όρους εισαγωγής.
• Η διαδικασία αίτησης γίνεται μέσω της πύλης UCAS από 1 Σεπτεμβρίου έως 15 Ιανουαρίου. 15 Οκτωβρίου για τις Ιατρικές επιστήμες και τα πανεπιστήμια Oxford, Cambridge.
• Οι ενδιαφερόμενοι δικαιούνται να επιλέξουνε έως 5 σχολές.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
• Απολυτήριο Λυκείου και βαθμοί εθνικών εξετάσεων.
• Ή GCE A LEVELS/ IB Foundation course.
• Αποδεικτικό επιπέδου Αγγλικής γλώσσας.
• Personal statement.
• Συστατική επιστολή.

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
• Αγγλία: έως 9,250 λίρες.
• Σκοτία: έως 1,280 λίρες.
• Ουαλία: έως 9,000 λίρες.
• Βόρεια Ιρλανδία: έως 4,030 λίρες.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ
• Συμβουλευτική υπηρεσία.
• Συνεργασία πανεπιστημίων με εταιρίες.
• Πληροφορίες για νέες θέσεις εργασίας.
• Εκδηλώσεις σταδιοδρομίας.

Πηγή: Βρετανικό Συμβούλιο

Posted in Greek | Leave a comment