ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ “ΩΘΗΣΗ”

WELCOME TO “OTHISI”!

othisi

In 2001 Junior  High school/High school  “Othisi” was founded in Stamata, Attiki. A new type of school, communicative, creative and effective was created. The school offers tailor made services to every student. The course of study of each student is designed in such a way as to help them develop their abilities. Furthermore, the environment of the school respects the differentiation of every person. On top of everything, with the help of art, the school becomes a team where everyone finds a common ground of expression.

 

Classrooms with a capacity of 15-20 students and 4-10 students for every level in foreign languages, give our teams the dynamics they need to cover their needs. What is more, the preparation for the national exams lies completely within the responsibility of our school, since our students join noon or evening preparation classes. In addition, when necessary, teaching is tailor made. Having developed their abilities to the fullest and also having the necessary language and knowledge level, students become able to compete for a place in universities in Greece, as well as other countries.

 

Following the needs of the New School, the school of “Othisi” faces the European reality, giving thus our students the necessary qualifications which will enable them  to join any multicultural framework. Our educational proposal is based on making use of the abilities of every sing student.


ΚΑΛΩΣΗΡΘΕΣ ΣΤΟ “ΩΘΗΣΗ”

othisi

Το 2001 ιδρύσαμε στη Σταμάτα Αττικής το Γυμνάσιο-Λύκειο ΩΘΗΣΗ. Διαμορφώσαμε ένα νέο τύπο Σχολείο, το επικοινωνιακό, δημιουργικό, αποτελεσματικό Σχολείο.
Δημιουργήσαμε ένα Σχολείο τέτοιου μεγέθους, που να προσφέρει εξατομικευμένες υπηρεσίες σε κάθε μαθητή. Η πορεία κάθε μαθητή σχεδιάζεται με τέτοιο τρόπο ώστε να εντάσσεται σε ανάλογα προγράμματα που τον βοηθούν να αξιοποιήσει τις δεξιότητές του. Το περιβάλλον που διαμορφώνουμε ευνοεί το σεβασμό της διαφορετικότητας του κάθε ατόμου. Με εφαλτήριο, τέλος, την τέχνη, το Σχολείο γίνεται μια ομάδα όπου όλοι μαζί βρίσκουμε ένα κοινό τόπο αυτό-έκφρασης.

 

Οι σχολικές τάξεις με 15-20 μαθητές και με 4-10 μαθητές ανά επίπεδο στις Ξένες Γλώσσες, δίνουν στις ομάδες μας τη δυναμική,  ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες του κάθε μαθητή. Η προετοιμασία για τις Εθνικές εξετάσεις κατά τα δύο τελευταία έτη του Λυκείου είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Οι μαθητές της Β’ και Γ’ Λυκείου εντάσσονται σε 8μελείς ομάδες μεσημεριανού ή απογευματινού προγράμματος για τα Πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα. Επιπρόσθετα, σε όποια περίπτωση κρίνεται απαραίτητο με βάση τις ανάγκες κάθε μαθητή η διδασκαλία εξατομικεύεται. Οι μαθητές μας έχοντας αξιοποιήσει επαρκώς τις δεξιότητες τους και έχοντας την απαιτούμενη γνωσιολογική υποδομή έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν θέσεις  στα Ελληνικά Πανεπιστήμια και σε  πανεπιστήμια του εξωτερικού.

 

Ακολουθώντας  τις ανάγκες του Νέου Σχολείου, το Γυμνάσιο-Λύκειο Ώθηση συνδέεται με την ευρωπαϊκή πραγματικότητα εξοπλίζοντας τους μαθητές με τα απαραίτητα εφόδια, ώστε να ενταχθούν σε οποιοδήποτε διαπολιτισμικό πλαίσιο.
Η δική μας εκπαιδευτική πρόταση στηρίζεται στην αξιοποίηση των δεξιοτήτων του κάθε μαθητή ξεχωριστά.

“ΑΔΡΑΞΕ”, OUR SCHOOL MAGAZINE

AN ARTICLE DEDICATED TO CL@SSIFIEDS

READ THE ARTICLE ON PAGE 20!

OTHISI SCHOOL MAGAZINE 2017

Advertisements