Category Archives: Serbian

SURVEY REVIEW

Према анкети коју смо спровели након пројекта, утврдили смо да је највише наших ученика изјавило да им се допало што су добили прилику да комуницирају са ученицима из других земаља, а затим следе унапређивање знања енглеског језика, рад у групама … Continue reading

Posted in Serbian | Leave a comment

Activity 5-Career Assessment Test

Уколико претходна активност није у довољној мери ученицима приказала могућности које имају у погледу запошљавања, дата им је прилика да путем онлајн теста добију три професије које би највише одговарале њиховој личности. Након тога добијене резултате могу упоредити са резултатима … Continue reading

Posted in Serbian | Leave a comment

Activity 4-MI compare

Овим поређењем ученици могу да своје жеље у погледу будућег занимања прилагоде способностима које тренутно имају и да уоче шта треба да развијају како би успели да достигну знања и вештине потребне за посао којим желе да се баве у … Continue reading

Posted in Serbian | Leave a comment

Activity 3-Multiple Intelligence (MI)

MI тестовима подстакли смо ученике да што прецизније утврде своје потенцијале. На основу резултата ових тестова ученици имају прилику да упореде мишљење о себи са резултатима који приказују шта је тренутно најразвијеније код њих.

Posted in Serbian | Leave a comment

Activity 2- Questions you might ask yourself…

Да би створили реалнију слику о себи било је потребно да путем питања која су била усмеравана тако да ученике подстакну да искажу своје тренутне афинитете за одређена занимања, да процене своје актуелно знање о условима за посао којим би … Continue reading

Posted in Serbian | Leave a comment

Облак талената

Cl@ssifieds je eTwinning пројекат развијен у склопу школа из Италије, Шпаније, Грчке и Србије у циљу побољшања ученичких способности да пронађу жељени пут ка академском образовању и професионалној каријери, посматрајући при томе Европу у целини као место за студирање и … Continue reading

Posted in Serbian | Leave a comment

ПРЕДСТАВИТЕ СЕ

Комуникација је основа међуљудских односа, она је део људске природе и човекова је потреба. Све што у животу радимо укључује комуникацију, нарочито у савременом свету који је дигитална револуција увела у еру базирану на размени информација и успостављању релација. Осим … Continue reading

Posted in Serbian | Leave a comment