ETŠ “Nikola Tesla”

WELCOME TO OUR SCHOOL!

ETSTeslanNaslovna.jpg

Electrotechnical School „Nikola Tesla“  has begun with work in 1983. School is situated in a pleasant central part of   Pančevo. It has almost 600 students. The school educates students in the field of electrotechnics. After finishing four years of education, students gain a degree as electrotechnitians of energetics, process management, telecommunication, administration of computer networks, multimedia or information technology.

10648441_441614039310183_1803482192608123256_o

The school has very difficult and demanding curriculum. Apart from great variety of subjects like literature, history, geography, biology, arts, school has very high quality of  computer science subjects. Those subjects cover diffrent programming topics from basic programming applications with graphical user’s interface, object oriented programming, through  database design, data modeling to web design and web programming. Group of subjects teach students to edit and transform photos, create animations, audio files and to make video presentations through audio and video production.

2017-04-30 (7)

2017-04-30 (5).png

2017-04-30 (1).png

Main goal of this project is to improve students knowledge of  education and labor market, to keep them up to date with newest technologies, as well as to make opportunities for them to exchange working experience, ideas and plans with their peers from other countries.

 

Check it out:

 


ДОБРОДОШЛИ У НАШУ ШКОЛУ!

ETSTeslanNaslovna

Електротехничка школа „Никола Тесла“ прославила је прошле године седамдесети рођендан. Зграда, у коју је школа премештена 1983. године и где ради до данас, налази се у самом центру Панчева. Школу похађа скоро 600 ученика који се образују у области електротехнике. Након завршетка четворогодишњег образовања ученици добијају диплому електротехничара енергетике, процесног управљања, телекомуникација, мултимедије, информационих технологија или администратора рачунарских мрежа.

10648441_441614039310183_1803482192608123256_o

Школа има садржајан и захтеван наставни план. Почев од различитих општеобразовних предмета попут српског језика и књижевности, историје, географије, биологије, ликовне и музичке уметности до изузетно квалитетних стручних предмета из области рачунарства. Ови предмети обухватају различите програмске области, а почињу од основа програмирања у графичком окружењу, настављају се преласком на објектно оријентисано програмирање, употпуњују осмишљавањем база података, моделовањем података, веб дизајном и веб програмирањем. Група предмета обучава ђаке за уређивање и обликовање фотографија, креирање анимација, аудио материјала и видео презентација путем аудио и видео продукције.

2017-04-30 (7)2017-04-30 (5)2017-04-30 (1)

Главни циљ пројекта у области каријерног вођења и саветовања је да ученицима пружи знања и вештине неопходне за наставак образовања и запошљавање , да им омогући да буду у току са развојем нових технологија и пружи им могућност за размену радних искустава, идеја и планова са вршњацима из других земаља.

 

Погледајте:

Advertisements